Syarah Lagu "Awal Baqarah'

Go down

Syarah Lagu "Awal Baqarah'

Post  Admin on Thu Dec 13, 2012 9:07 am

*InsyaAllah kesemua lagu tarbiyyah yang saya cipta akan dihuraikan maksudnya. Sebagai pengenalan, kita dahului dengan sedikit huraian lagu "Awal Baqarah". Huraiannya amat panjang. Oleh itu ia akan disambung dan diperbaiki dari semasa ke semasa.
AWAL BAQARAH

Kata-kata indah ini tidak ada keraguan padanya
Ia menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertaqwa

Orang beriman penuh hal ghaib di mata
Yang mendirikan solat sempurna - tiang agama

Mereka yang menginfakkan sebahagian rezeki mereka
Beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu (Muhammad)

Penuh percaya kitab semua yang terdahulu
Yang meyakini hari akhirat - alam di sana.

(chorus)
Yang beroleh hidayah - hidayah Tuhannya.
Merekalah orang yang berjaya.


Lagu : Abu Zulfiqar Amsyari @ Alexanderwathern
Lirik : Abu Zulfiqar Amsyari @ Alexanderwathern
2010


LIRIK LAGU:

"Kata-kata indah ini tidak ada keraguan padanya."

SYARAH 1:

"Kata-kata indah ini" ditujukan pada Al-Quran, yang merupakan Kalam Allah. Al-Quran dikenali juga dengan beberapa nama yang lain. Antaranya ialah:

Al-Kitab (Buku)

“KITAB (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.” ( Al-Baqarah : 2)

Al-Furqan (Pembeza Benar Salah)

“Maha suci Allah yang telah menurunkan AL-FURQAAN (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.” (Al Furqaan:1)

Az-Zikr (Pemberi Peringatan)

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan AZ-ZIKR (Al-Qur'an), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” Al Hijr :9)

Al-Mau'izhah (Pelajaran/Nasihat)

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu PELAJARAN (MAUI’ZAH) dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Yunus :57)

Asy-Syifa' (Ubat/Penyembuh)

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan PENYEMBUH (ASY-SYIFA’) bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. ( Yunus :57)

Al-Hukm (Peraturan/Hukum)

“Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai PERATURAN (AL-HUKM) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.” ( Ar Ra'd :37)

Al-Hikmah (Kebijaksanaan)

“Itulah sebahagian HIKMAH yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah). (Al Israa':39)

Al-Huda (Petunjuk)

“Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar PETUNJUK (AL-HUDA), kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. (Al Jin [:13)

At-Tanzil (Yang Diturunkan)

“Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar DITURUNKAN (AT-TANZIL oleh Tuhan semesta alam.” (Asy Syu’araa’ :192)

Ar-Rahmah (Kurniaan)

“Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan RAHMAT bagi orang-orang yang beriman. ( An Naml :77)

Ar-Ruh (Ruh)

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu RUH (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al-Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Asy Syuura :52)

Al-Bayan (Penerang)

“(Al-Qur'an) ini adalah PENERANGAN (AL-BAYAN) bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Ali Imran :138)

Al-Kalam (Ucapan/Firman)

“Dan jika seorang antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar FIRMAN (KALAM) Allah, kemudian Hantarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. ( At Taubah :6)

Al-Busyra (Khabar Gembira)

“Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan petunjuk serta KHABAR GEMBIRA (BUSYRA) bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". ( An Nahl :102)

An-Nur (Cahaya)

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu CAHAYA (NUR)yang terang benderang (Al-Qur'an). (An Nisaa' :174)

Al-Basha'ir (Pedoman)

“Al-Qur'an ini adalah PEDOMAN (AL-BASHA’IR) bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.” ( Al Jaatsiyah :20)

Al-Balagh (Penyampaian/Khabar)

“(Al-Qur'an) ini adalah KHABAR (AL-BALAGH) YANG SEMPURNA bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. (Ibrahim :52)

Al-Qaul (Perkataan/Ucapan)

“Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut PERKATAAN (AL-QAUL) ini (Al-Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. (Al Qashash :51)


SYARAH 2:

Dari segi bahasa Arab, “Al-Quran” bermaksud “bacaan” atau “sesuatu yang dibaca berulang-ulang”.

Di negara ini berlegar sebuah terjemahan al-Quran yang diberi tajuk “Bacaan”. Buku itu diimani oleh golongan manusia yang sering menolak penggunaan hadis. Umumnya ia betul-betul sekadar terjemahan kata demi kata, yang menyebabkan begitu banyak kesalahan pentafsiran.


SYARAH 3:

Kitab Suci Al-Quran berisi wahyu daripada Allah (FirmanNya) semata-mata. Sebagai bandingannya, kitab Bible (Alkitab) bercampur-aduk antara wahyu (sebahagian Taurat, Zabur, Injil dan suhuf-suhuf), dengan hadis (kata-kata, perlakuan dan taqrir) Jesus (Nabi Isa), dan dengan nukilan para sejarahwan. Sebuah kitab suci semestinya bebas daripada selain firman Tuhan, dan Al-Quran memenuhi syarat ini.

http://alexanderwathern.blogspot.com/2010/12/syarah-lagu-awal-baqarah.html

Admin
Admin

Posts : 421
Join date : 07/12/2012

View user profile http://alamsyari.forumms.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum